பொருளடக்கம்:

ஒரு மூலப்பொருள் காரணமாக நீங்கள் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிடுவீர்கள்
ஒரு மூலப்பொருள் காரணமாக நீங்கள் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிடுவீர்கள்
Anonim

நமக்கு பிடித்த உணவை நாம் அனுபவிக்கும்போது, அது எதனால் ஆனது என்று நாம் அடிக்கடி சிந்திப்பதில்லை. உதாரணமாக, ஜெலட்டின் கலவை விலங்குகளின் எச்சங்களைக் கொண்டுள்ளது என்பது பலருக்கு இன்னும் தெரியாது.

உங்களுக்குப் பிடித்த மீதமுள்ள உணவுகள் எதனால் ஆனது என்று நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள் என்றால், கீழே உருட்டிக் கொண்டே இருங்கள்.

1. தொத்திறைச்சி

தொத்திறைச்சியின் கலவை பின்வரும் கூறுகளை உள்ளடக்கியது: விலங்குகளின் எச்சங்கள், எடுத்துக்காட்டாக, பன்றி காதுகள், கல்லீரல் மற்றும் முகவாய், மாட்டு உதடுகள் மற்றும் கல்லீரல், கோழி தலை மற்றும் கால்கள். இவை அனைத்தும் ஒரு சிறப்பு ஆலையில் கலக்கப்படுகின்றன, பின்னர் பல்வேறு சாயங்கள், மசாலா மற்றும் பாலிபாஸ்பேட்டுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

படம்
படம்

2. சிக்கன் கட்டிகள்

கொட்டைகள், சீப்பு மற்றும் கால்கள்: மற்ற உணவுகளில் பயன்படுத்தப்படாத துண்டுகளாக்கப்பட்ட கோழி துண்டுகளிலிருந்து நக்கெட்ஸ் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

படம்
படம்

3. ஐஸ்கிரீம்

ஐஸ்கிரீமில் பீவர் கஸ்தூரி அல்லது பீவரின் குத சுரப்பிகளின் சுரப்பு எனப்படும் ஒரு தனிமம் உள்ளது.

படம்
படம்

4. பீர்

சில வகையான பீர் மீன் பசை கொண்டிருக்கிறது, இது மீனின் சிறுநீர்ப்பையில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது.

படம்
படம்

தலைப்பு மூலம் பிரபலமான